Webmaster

Kurser som ingått i utbildningen i Webmasterprogrammet Högskolan Väst, ht. 2020 – vt. 2022:

År 1, (60hp):

År 2, (60hp):

Påbyggnadsår 3, inför kandidatexamen 2023 (60hp):

Kompletterande kurs på distans på Linnéuniversitetet Växjö – sommar 2023:

Jag utökar nu mina kunskaper med ytterligare en fristående distans-kurs på Högskolan Väst – höst 2023:

* Dessa kurser är fristående och ej del av webmaster programmet