Utbildning till Webmaster

Kurser som ingått i min utbildning till webmaster på Högskolan Väst, ht. 2020 – vt. 2022, samt i påbyggnadsår 3, inför kandidatexamen 2023 och övriga fristående kurser som ingår i min utbildning till webmaster.

Webmasterprogrammet Högskolan Väst, ht. 2020 – vt. 2022:

År 1, (60hp):

År 2, (60hp):

Påbyggnadsår 3, inför kandidatexamen 2023 (60hp):

Kompletterande kurs på distans på Linnéuniversitetet Växjö – sommar 2023:

Övriga kurser:

Jag utökade mina kunskaper med ytterligare en fristående distans-kurs på Högskolan Väst – höst 2023 som inte ingår i min utbildning till webmaster:

* Dessa kurser är fristående och ej del av webmaster programmet

Examensarbeten:

Högskoleexamen och Kandidatexamen

Min portfolio (ej fullständig än):